Από την εφημερίδα "Γνώμη" , 10-11-2014:

 Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Διασχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών