Από την εφημερίδα "Γνώμη" , 10-11-2014:

 Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Διασχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Εφημερίδα "Γνώμη"

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού