ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

500

Το 35ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών συμμετέχει για πρώτη φορά  στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ με τον τίτλο «Lets share our history and culture using modern teaching techniques and method(Ανταλλαγή ιστορίας και κουλτούρας μέσα από μοντέρνες μεθόδους διδασκαλίας) διάρκειας δύο ετών από το 2017-2019. Πρόσωπο επικοινωνίας για το σχολείο μας έχει οριστεί η εκπαιδευτικός Πηνελόπη Μπρουσινού.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν άλλα τρία σχολεία από την Ιταλία, την Πορτογαλία και τέλος την Πολωνία που είναι και η συντονίστρια χώρα, δηλαδή η χώρα που ορίζει τις δράσεις που θα υλοποιούνται κάθε μήνα μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

 11016338 n

110116 

Αυτή η  ευρωπαϊκή σχολική σύμπραξη  επικεντρώνεται σε δύο πολύ σημαντικές πτυχές της ζωής μας, την Ιστορία και τον Πολιτισμό. Μέσα στα δυο χρόνια του προγράμματος δάσκαλοι και μαθητές από τις τέσσερις χώρες έρχονται σε επαφή μέσα από μηνιαίες δράσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε σχολείο με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών,  καθώς και μέσα από προγραμματισμένα ταξίδια.  

Στόχος του προγράμματος Erasmus+ είναι μέσω  του πολυπολιτισμικού αυτού διαλόγου να αποκτήσουν οι μαθητές ακόμα μεγαλύτερη επίγνωση του «ανήκειν» σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια με έμφαση σε αξίες, όπως είναι η ιδιότητα του ενεργού πολίτη, η διαπολιτισμική αλληλεγγύη και ο εξορκισμός της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και της κοινωνικής απομόνωσης.

Τέλος, η συμμετοχή τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σύμπραξης σχολείων αυξάνει τα κίνητρά τους για την καλύτερη εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και τη βελτίωση της ψηφιακή τους ικανότητας μέσα από την εκτεταμένη χρήση ψηφιακών πολυμέσων.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου οι μαθητές του σχολείου μας συμμετείχαν ενεργά στις παρακάτω δράσεις:

  1. Κατασκευή του λογότυπου του προγράμματος. Με πολλή φαντασία οι μαθητές σχεδίασαν και ζωγράφισαν τα δικά τους έργα.

123505 691

  1. Δημιουργία παρουσίασης με χρήση ψηφιακών πολυμέσων από μαθητές της ΣΤ΄ τάξης. Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά με τη βοήθεια του καθηγητή τους κ. Ανδρέα Δελή και των δασκάλων τους, προκειμένου να αποκτήσουν μια πρώτη γνωριμία με τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

  1. Πραγματοποίηση Ιταλικών, Πορτογαλικών και Πολωνικών παραδοσιακών παιχνιδιών από τους μαθητές των τάξεων Γ΄, Ε΄ και Στ΄. Τα ομαδικά αυτά παιχνίδια έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους κ. Φώτη Γιαννόπουλου και κ. Κωνσταντίνας Ζορμπά. Σκοπός της παραπάνω δράσης ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές τα κοινά πολιτιστικά στοιχεία που έχουν μεταξύ τους τα παραδοσιακά παιχνίδια των  χωρών του προγράμματο

  1. Κατασκευή Χριστουγεννιάτικων καρτών από τους μαθητές όλων των τάξεων υπό την καθοδήγηση του καθηγητή εικαστικών κ. Αλέξη Φούντζουλα. Οι κάρτες αυτές εστάλησαν στα σχολεία των εταίρων μαζί με τις Χριστουγεννιάτικες ευχές μας.

113910

130524

  1. Δημιουργία από μαθητή της Στ΄ τάξης εορταστικής παρουσίασης με τα Χριστουγεννιάτικα ήθη και έθιμα της χώρας μας. Σκοπός της εργασίας ήταν η γνωριμία των ξένων μαθητών και εκπαιδευτικών με τις Ελληνικές εορταστικές συνήθειες των ημερών.