Οι μαθητές μας, με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού των Εικαστικών κ. Άγγελου Ευθυμίου, ζωγράφισαν στους εξωτερικούς τοίχους του σχολείου μας. Θαυμάστε το αποτέλεσμα! Οι ζωγραφιές αυτές χρησιμοποιήθηκαν και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας.

schoola

boata

vilal

traina

35

tree

thal

eik