ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  1. 1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑ: Βασιλική

ΕΠΩΝΥΜΟ: Καλαντζή

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: Ιωάννης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 31 - 5 - 1966

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πάτρα

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΑΝΗΚΩ ΟΡΓΑΝΙΚΑ: 35Ο Δημ. Σχολείο Πατρών

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Δασκάλα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Έγγαμη δύο παιδιά (21 και

19   ετών)

  1. 2.ΣΠΟΥΔΕΣ ? ΠΤΥΧΙΑ ? ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
  • 1986: Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πατρών (Βαθμός: 7,46).
  • 2000 (26-7-2000): Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος  Δημοτικής

     Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών

     (Εξομοίωση 20 μαθημάτων)  (Βαθμός: Λίαν Καλώς).

  • 2002 (6-9-02): Δίπλωμα Διετούς Μετεκπαίδευσης Διδασκαλείου  

     Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών στις  

     Επιστήμες της Αγωγής με κατεύθυνση: Διδακτική των Γλωσσικών

     Μαθημάτων

     (Επίδοση: Άριστα). 

  • 2005: Πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ.
  • 2006: Συμμετοχή και επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος

          «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής

          Κατάρτισης» συνολικής διάρκειας 300 ωρών από 9/7/2006 έως

          3/3/2007 με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού  Κοινωνικού

          Ταμείου (75%) και Εθνική συμμετοχή (Υπουργείο Απασχόλησης

          και Κοινωνικής Προστασίας (25%).

3.  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ? ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  1988-92        : Εργάστηκα ως αναπληρώτρια σε Δημοτικά Σχολεία

                           του  Ν. Αχαΐας.

    1992             : Διορίστηκα δόκιμη δασκάλα  (ΦΕΚ 162/ 28-8-1992).

1992-2000    : Εργάστηκα σε σχολεία της Πάτρας (59ο, 25ο,  42ο,

                         35ο).

2000-2002    : Φοίτησα στο Διδασκαλείο του Παν/μίου Πατρών.

2000-2006    : Εργάστηκα στο 35ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.

2006-2007    : Απόσπαση στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.

2007-2011     : Διευθύντρια 59ου Δημ.Σχολείου Πατρών

        2011-?..        : Yποδιευθύντρια  35ου Δημ.Σχολείου Πατρών

4. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Διδασκαλία ως επιμορφώτρια (22 ώρες ) από 4/9/06 έως

8/9/06 σε   εκπαιδευτικούς της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δ. Ελλάδας  στο πλαίσιο του προγράμματος: «Ταχύρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα  των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα».

  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εκμάθηση της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας»  που υλοποιήθηκε από το Κ.Ε.Κ. PRACTICA
  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εκμάθηση της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας»  που υλοποιήθηκε από το Κ.Ε.Κ. PRACTICA