ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

:

:

:

:

:

:

Ευάγγελος Κομποχόλης

Δημήτριος

Δ/ντής του 35ου 12/θέσιου Δημ. Σχολ. Πατρών

Πάτρα

Πάτρα

Μελανίππου 33 Τ.Κ. 26 443 ΠΑΤΡΑ

οικίας: 2610422718 κιν.: 6945330631

2. ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου
 • Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Πτυχίο Παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών
 • Πτυχίο ΣΕΛΔΕ Πατρών ( Σχολής Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης )
 • Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Νέες Τεχνολογίες Α΄ Επιπέδου
 • Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Νέες Τεχνολογίες Β΄ Επιπέδου
 • Πιστοποιημένος στο Μητρώο Επιμορφωτών ? Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. επί των διδακτικών μεθόδων σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.
 • Πιστοποιημένος στο Μητρώο Επιμορφωτών ? Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. σε Διοικητικά Στελέχη Δημόσιου Τομέα.
 • Πιστοποιημένη επιμόρφωση στη << Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων>>

3. ΕΞΑΜΗΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 • 300 ώρες επιτυχούς παρακολούθησης Επιμορφωτικού Προγράμματος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα: «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης» που υλοποιήθηκε από 18/08/2006 μέχρι 01/04/2007 στην Πάτρα, μέρος του υπ΄ αριθμόν 119 Υποέργου με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (75%) και Εθνική Συμμετοχή (25%).

4. ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 • 50 ώρες, ταχύρυθμο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: «Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης» που διοργανώθηκε από το Τμήμα Αξιολόγησης κι Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο ΠΕΚ Πατρών κατά το σχολικό έτος 2005-2006.
 • 40 ώρες, επιμορφωτικό πρόγραμμα του ΠΕΚ Πατρών με θέμα: «Εκπαιδευτική Πολιτική ? Ευρωπαϊκή διάσταση στην Εκπ/ση. Δομή κι οργάνωση του Εκπ/κού Συστήματος», 1995.
 • 40 ώρες, επιμορφωτικό σεμινάριο του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Επιμόρφωση Εκπ/κών για τις Μαθησιακές δυσκολίες και τη δυσλεξία, 1998.
 • 37 ώρες, ειδικό επιμορφωτικό πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε στο ΠΕΚ Πάτρας με θέμα: «Παιδιά με Ειδικές Εκπ/κές Ανάγκες και Μαθησιακές Δυσκολίες. Αξιολόγηση ? Αντιμετώπιση», 1996.
 • 100 ώρες, επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Διοίκηση Επιχειρήσεων» που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από το FREDERICKINTITUTEOFTECHNOLOGY, 2005.
 • 30 ώρες, επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Δημιουργία προϋποθέσεων για τη σχολική ενσωμάτωση, την αποτελεσματική εκπαίδευση και την κοινωνική αποδοχή νοητικά στερούντων ατόμων» που υλοποιήθηκε στην Πάτρα από την Εστία Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής, 2003.
 • 30 ώρες επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Αναβάθμιση του θεσμού Εκπαίδευσης Ατόμων με Αυτισμό και άλλων αναπτυξιακών Διαταραχών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπ/ση» που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα απ΄ το Ίδρυμα το παιδί «Η Παμμακάριστος» το 2003.
 • 100 ώρες επιμορφωτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε απ΄ το Σεισμολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: «Άρση Επικινδυνοτήτων σε Σχολικά Συγκροτήματα της Περιοχής των Πατρών». Το σεμινάριο περιελάμβανε δύο (2) εβδομάδες θεωρητική κατάρτιση σε σεισμολογικά αντικείμενα και σε πρόληψη-συνέπειες σεισμών και δύο (2) εβδομάδες πρακτικής άσκησης σε άρση επικινδυνοτήτων σε σχολικά συγκροτήματα των Πατρών» 1995.
 • 23 ώρες επιμορφωτικό βιωματικό και θεωρητικό σεμινάριο που οργναώθηκε απ΄ την κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ» με τη συνεργασία του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας με θέμα «τα ναρκωτικά και η πρόληψη τους», 1997.
 • 35 ώρες επιμορφωτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε απ΄ το Παράρτημα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Πατρών με θέμα: «α) Δομή ? αρχιτεκτονική και λειτουργία Η/Υ και β) Γλώσσα Προγραμματισμού Basic και εφαρμογές», 1987.
 • 21 ώρες πρόγραμμα επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης Π.ΙΝ.ΕΠ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με θέμα: «Δημόσια Διοίκηση και Πολιτιστική Διαχείριση για Στελέχη Δημόσιας Διοίκησης».
 • 70 ώρες πρόγραμμα πιστοποιημένης επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ με θέμα: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων >> , 2012

5. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 • Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία στην Πρ. Εκπαίδευση.: Έτη: 27
 • Εκπ/κή προϋπηρεσία (αναπληρωτής): Έτη: 1, Μήνες: 6, Ημέρες: 21
 • Διδακτικά έτη: 27
 • Δ/ντής σε Σχολικές Μονάδες: Έτη: 13

2 έτη στο 66ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

5 έτη στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας

4 έτη στο 62ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

2 έτη στο 35ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

6. ΕΚΔΟΣΗ ? ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

          Έχει εκδώσει τα παρακάτω βιβλία:

1. «ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ? ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Βαγγέλης Κομποχόλης, ISBN: 960-925093-9, Πάτρα 2005.

2. «ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΟΜΙΚΣ ? Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ» (κύριες Εισηγήσεις του 2ου Συνεδρίου Παιδικής Λογοτεχνίας ΣΕΛΔΕ ΠΑΤΡΩΝ) Βαγγέλης Κομποχόλης ? Δέσποινα Σμυρνή ? Χαράλαμπος Στεργιόπουλος ? Ελένη Σταυροπούλου, ISBN: 960-92303-0-Χ., Πάτρα 1995.

3. «ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟΣ» (Ποιητική Συλλογή) Βαγγέλης Κομποχόλης, ISBN: 960-92509-1-2, Πάτρα 1994.

4. «ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ» (Ποιητική Συλλογή) Βαγγέλης Κομποχόλης, ISBN: 960-92509-0-4, Πάτρα 1993.

5. «ΕΚΦΥΛΛΙΣΜΑ ΨΥΧΗΣ» (Ποιητική Συλλογή) Βαγγέλης Κομποχόλης, ISBN: 960-92509-2-0. Εκδόσεις Καγιάφα, Πάτρα 1989

6. «ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΝΟΕΣ» (Ποιητική Συλλογή), Βαγγέλης Κομποχόλης ISBN: 960-92509-3-0, Εκδόσεις Καγιάφα, Πάτρα 1986 .

7. «ΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ» (Ποιητική Συλλογή), Βαγγέλης Κομποχόλης ISBN: 960-92509-3-1, Εκδόσεις Καγιάφα, Πάτρα 1986

7. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • 1 Εισήγηση στα Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαπολιτιστικής Εκπ/σης (9.7.2005).
 • 1 Εισήγηση στα Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Παιδικής Λογοτεχνίας της ΣΕΛΔΕ ΠΑΤΡΩΝ (25.4.1991).
 • 1 Επιστημονική Εργασία στο Περιοδικό Εκπαιδευτικού Προβληματισμού «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ» (31.8.1995).
 • 8 Παιδαγωγικά άρθρα στην παιδαγωγική εφημερίδα «ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ»

Ειδικότερα:

 1. 1.«Η σκιαγράφηση του ιδιαίτερου και του διαφορετικού των Τσιγγάνων μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας και η εκπαίδευσή τους» (εισήγηση) στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ του 8ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (9.7.2005).
 2. 2.«Οι ήρωες των έντυπων κόμικς και οι επιπτώσεις τους πάνω στον ψυχικό κόσμο των παιδιών» (εισήγηση) στα πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΣΕΛΔΕ ΠΑΤΡΩΝ (Πάτρα, 25.4.1991).
 3. 3.«Παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση του μαθήματος της Μουσικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο» (Εργασία) στην 40ήμερη περιοδική έκδοση εκπαιδευτικού προβληματισμού « ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ » του Γ.Κ. Κυριαζόπουλου, τεύχος 381, σελ. 352 ως και 356, Αθήνα 21.7 μέχρι 31.8.1995.
 4. 4.«Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην Εκπαίδευση» (άρθρο) στη μηνιαία Παιδαγωγική Εφημερίδα «ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ» του Δρ. Παιδαγωγού - Ψυχολόγου Κων. Τσιμπούκη, αριθ. φύλλου 136, σελ. 13, Αθήνα Ιούνιος 1999.
 5. 5.«Αριστερόχειρες μαθητές» (άρθρο) στη μηνιαία Παιδαγωγική Εφημερίδα «ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ» του Δρ. Παιδαγωγού - Ψυχολόγου Κων. Τσιμπούκη, αριθ. φύλλου 151, σελ. 11, Αθήνα Σεπτέμβριος 2000.
 6. 6.«Οι ήρωες των έντυπων κόμικς και η επίδραση τους πάνω στα παιδιά» (άρθρο) στη μηνιαία Παιδαγωγική Εφημερίδα «ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ» του Δρ. Παιδαγωγού - Ψυχολόγου Κων. Τσιμπούκη αρ. φύλλου 83, σελ. 13, Αθήνα, Ιανουάριος 1995.
 7. 7.«Τα ψέματα των παιδιών μας και οι τρόποι αντιμετώπισης τους» (άρθρο) στη μηνιαία Παιδαγωγική Εφημερίδα «ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ» του Δρ. Παιδαγωγού - Ψυχολόγου Κων. Τσιμπούκη, αριθ. φύλλου 116, σελ. 2, Αθήνα Οκτώβριος 1997.
 8. 8.«Τα παιδιά μας και τα ναρκωτικά» (άρθρο) στη μηνιαία Παιδαγωγική Εφημερίδα «ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ» του Δρ. Παιδαγωγού - Ψυχολόγου Κων. Τσιμπούκη, αριθ. φύλλου 117, σελ. 10, Αθήνα Δεκέμβριος 1997.
 9. 9.«Το καλό παιδικό βιβλίο και τα παιδιά μας» (άρθρο) στη μηνιαία Παιδαγωγική Εφημερίδα «ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ» του Δρ. Παιδαγωγού -Ψυχολόγου Κων. Τσιμπούκη, αρ. φύλλου 121, σελ. 7, Αθήνα Μάρτιος 1998.

10.«Τα παιδιά μας και το παιχνίδι» (άρθρο) στη μηνιαία Παιδαγωγική Εφημερίδα «ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΉΣΗ» του Δρ. Παιδαγωγού - Ψυχολόγου Κων. Τσιμπούκη, αριθ. φύλλου 120, σελ. 14, Αθήνα Φεβρουάριος 1998.

11.«Σχέση θεωρίας και πράξης στη Διδακτική Μαθημάτων Δημοτικού Σχολείου» (άρθρο) στη μηνιαία Παιδαγωγική εφημερίδα «ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ» του Δρ. Παιδαγωγού -Ψυχολόγου Κων. Τσιμπούκη, αριθ. φύλλου 131, σελ. 12, Αθήνα Ιανουάριος 1999.

8. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

΄Εχει παρουσιάσει πέντε κύριες Εισηγήσεις σε Συνέδρια και ημερίδες:

 1. 1.Στις 9-7-2005 ήταν εισηγητής στο 8° Διεθνές Συνέδριο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με θέμα: « Η σκιαγράφη­ση του ιδιαίτερου και του διαφορετικού των τσιγγάνων μαθη­τών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας και η εκπαίδευση τους ».
 2. 2.Στις 9-11-2005 ήταν εισηγητής στην Ημερίδα που οργανώθηκε από το Ινστιτούτο Παιδείας Ομ,ογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.) με θέμα: «Η σκιαγράφηση του ιδιαίτερου και του διαφορετικού των Τσιγγάνων μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αχαΐας»,
 3. 3.Στις 25 Απριλίου 1991 κατά τη φοίτηση του στη ΣΕΛΔΕ Πατρών ήταν κύριος εισηγητής στο 2° Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής Λογοτεχνίας, που διοργάνωσε η ΣΕΛΔΕ Πατρών στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης με θέμα. «Οι ήρωες των κόμικς και οι επιπτώσεις αυτών στον ψυχικό κόσμο των παιδιών».
 4. 4.Στις 30 Μαΐου 2001 ήταν κύριος εισηγητής σε Επιμορφωτική Ημερίδα για τη Λογοτεχνία, που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος της 8ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Αχαΐας στο 3° Δημοτικό Σχολείο Αιγίου για δασκάλους της περιφέρειας με θέμα: «.Χρονικό από τη ζωή της Πηνελόπης Δέλτα ·- Παρουσία του έργου της».
 5. 5.Στις 11.12.1997 ήταν κύριος εισηγητής στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης της πόλης μας σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών της Πάτρας κατά την παρουσίαση της πρώτης ποιητικής Ανθολογίας μαθητών δημοτικών σχολείων της περιφέρειας Ν, Αχαΐας με τίτλο «Ελάτε να,γίνουμε ποιητές...», με θέμα: «Η ποίηση των παιδιών μας».

9. ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

      Προσέφερε επιμορφωτικό έργο στο ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ (Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο)19 ώρες διδασκαλίας κατά την Α΄ Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης των νεοδιοριζόμενων εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης κατά τα σχολικά έτη 2005-2006 και 2006-2007.

10. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ? ΕΡΕΥΝΑ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1995 - 1996 αποσπάστηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και εργάστηκε σε θέματα άσκησης των φοιτητών στο Εργαστήριο Γνωστικής Ψυχολογίας καθώς και στη διεκπεραίωση των Ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τομέα Ψυχολογίας, υπό την εποπτεία του καθηγητή κ. Κωνσταντίνου Πόρποδα.

11. ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΚΑΛΩΝ      

1. Ο Ευάγγελος Κομποχόλης συμμετείχε ως μέλος τετραμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης και Σύνταξης Ποιητικής Ανθολογίας μαθητών Δημοτικών Σχολείων της περιφέρειας μας, η οποία εκδόθηκε το 1996 για λογαριασμό του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας, με τίτλο: «Ελάτε να γίνουμε ποιητές».

2. Συμμετείχε ως μέλος στην τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Σύνταξης Ανθολογίας Δασκάλων Λογοτεχνών της περιφέρειας μας, Ανθολογίας που εκδόθηκε το 1997, για λογαριασμό του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας.

3. Συμμετείχε ως μέλος στην τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης και Σύνταξης «Ανθολογίας Κοινωνικών θεμάτων» μαθητών Δημοτικών Σχολείων της περιφέρειας μας, η οποία εκδόθηκε το 2000 για λογαριασμό του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας.

12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ? ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ? ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ

          Α. Κατά τη διευθυντική του θητεία στο 3ο Δημ. Σχολείο Κ. Αχαΐας, ήταν Αξιολογητής, Συντάκτης κι Επιμελητής έκδοσης Ποιητικής Ανθολογίας που γράφτηκε απ΄ τα παιδιά του 1ου και 3ου Δημ. Σχολείου Κ. Αχαΐας το 2003 με τίτλο: «Οι μικροί μας ποιητές ? Τα παιδιά γράφουν ποιήματα».

         Β. Κατά τη διευθυντική του θητεία στο 35ο Δημ. Σχολείο Πατρών, ήταν Αξιολογητής, Συντάκτης κι Επιμελητής έκδοσης Ποιητικής Ανθολογίας που γράφτηκε απ΄ τα παιδιά του 35ου Δημ. Σχολείου Πατρών το 2012 με τίτλο: « Το ταξίδι των μικρών ποιητών».

13. ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ, ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΕΥΡΩ»

Με την υπ΄ αριθ. Φ.12.2/1014/Γ1/903/15.10.2001 διαταγή του ΥΠΕΠΘ ο Ευάγγελος Κομποχόλης συμμετείχε ως μέλος πενταμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης στην οποία είχε ανατεθεί να αξιολογήσει τις εκθέσεις ευρώ των μαθητών Ε' και Στ' τάξεων των Δημοτικών Σχολείων που ανήκουν στο 3° και 4° Γραφείο Π. Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας.

14. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ?

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

           Ως   Διευθυντής   του   66ου  Δημοτικού   Σχολείου   Πατρών και του 3ου Δημ. Κ. Αχαϊας, οργάνωσε   σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο και με το Πανεπιστήμιο Πατρών 4 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ -ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ στο χώρο του σχολείου του για εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας Εκπαίδευσης.

1. Πρόσφερε τη βοήθεια του στην οργάνωση και επιτυχία της Παιδαγωγικής Συνάντησης για 50 εκπαιδευτικούς της 6ης Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Σχολείου του και περιλάμβανε εισήγηση, με θέμα «Σκέφτομαι και Γράφω» καθώς και δύο (2) δειγματικές διδασκαλίες στις Β' και Στ' τάξεις. Η Παιδαγωγική συνάντηση έγινε στις 5.2.2001.

2. Πρόσφερε τη βοήθεια του στην οργάνωση και επιτυχία του Ενημερωτικού-Επιμορφωτικού σεμιναρίου, που πραγματο­ποιήθηκε στο σχολείο του στις 25 Οκτωβρίου 2001, για τους τεταρτοετείς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών και περιλάμβανε εισηγήσεις και δειγματικές διδασκαλίες στη Νεοελληνική Γλώσσα, στα Μαθηματικά και στη Μουσική στις Γ' και Ε' τάξεις.

3. Πρόσφερε τη βοήθεια του στην οργάνωση και επιτυχία του Ενημερωτικού - Επιμορφωτικού Σεμιναρίου, που πραγματο­ποιήθηκε στο Σχολείο του στις 27 Φεβρουαρίου 2002, για τους δασκάλους της 6ης Περιφέρειας και περιλάμβανε εισηγήσεις και δειγματικές διδασκαλίες στη Νεοελληνική Γλώσσα, το Σκέφτομαι και Γράφω και τη Μουσική στην Γ' τάξη.

4. Πρόσφερε τη βοήθειά του στην οργάνωση αλλά και στην επιτυχή διεξαγωγή Σεμιναρίου Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο Σχολείο» που πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο του στις 26 Απριλίου 2004 σε συνεργασία με τον τομέα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών όπου συμμετείχαν 70 Εκπ/κοί Α/θμιας Εκπ/σης που υπηρετούσαν σε σχολεία με Τσιγγάνους μαθητές.

15. ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ήταν μέλος της Γραμματείας της Οργανωτικής Επιτροπής του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας της Ε.Λ.Ψ.Ε., το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών από 23 έως 26.5.1996.

16. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 3ου ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

          Με απόφαση της Δ/νσης Π.Ε. Αχαΐας ορίστηκε Συντονιστής του 3ου Επιμορφωτικού Κέντρου Αχαΐας με έδρα το 3Ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας, όπου επιμορφώθηκαν σε 5 τμήματα 125 εκπ/κοί Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης πάνω στη διδακτική των νέων βιβλίων για τρεις μέρες (6.9.2006, 7.9.2006 και 8.9.2006).

17. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

«ΕΝΤΑΞΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

          Ως Δ/ντής του 3ου Δημ. Σχολείου Κ. Αχαΐας, ενός σχολείου με 66 μαθητές τσιγγάνους, ορίστηκε απ΄ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ειδικός Συνεργάτης του Προγράμματος «Ένταξη Τσιγγανοπαίδων στο σχολείο» για το σχολικό έτος 2006-2007.

18. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΔΥΜΗΣ

          Ορίστηκε ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Δύμης για το έτος 2004.

19. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Ο Ευάγγελος Κομποχόλης τιμήθηκε από την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Πατρέων, στην εκδήλωση που διοργάνωσε για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της, ως μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης και Σύνταξης της «Ανθολογίας Δασκάλων Λογοτεχνών», που εξέδωσε ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας, λαμβάνοντας τιμητική πλακέτα.

20. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ»

     Ο Ευάγγελος Κομποχόλης ως Διευθυντής του 66ου Δημοτικού Σχολείου
Πατρών, και σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, πρόσφερε ουσιαστική βοήθεια στη δημιουργία και οργάνωση
του «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΎ ΒΗΜΑΤΟΣ» στο χώρο του σχολείου του, όπου
έγκριτοι επιστήμονες, καθηγητές Πανεπιστημίου, Σχολικοί Σύμβουλοι, ειδικοί σε θέματα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής, Κοινωνιολογίας, Διδακτικής και Μάθησης επισκέφθηκαν κατά τακτά χρονικά διαστήματα το σχολείο του, κατέθεσαν τις απόψεις τους συμβουλεύοντας, καθοδηγώντας και
προβληματίζοντας τους γονείς και εκπαιδευτικούς πάνω σε θέματα που
αγγίζουν τους μαθητές μας.

21. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ   ΣΕ   ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ   ΚΑΙ  

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Ο   Ευάγγελος   Κομποχόλης   έλαβε   μέρος   σε   τρεις   (3)   Εικαστικές   και Λογοτεχνικές Εκθέσεις Δασκάλων Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών εκθέτοντας τα βιβλία του. Συγκεκριμένα:

1. Έλαβε μέρος στην Πρώτη Εικαστική και Λογοτεχνική Έκθεση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας, που έγινε στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης της πόλης μας από 8-20 Ιουνίου 1993.

2. Έλαβε μέρος στη Δεύτερη Εικαστική και Λογοτεχνική Έκθεση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας, που έγινε στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης της πόλης μας από 20 Μαΐου - 3 Ιουνίου 1994.

3. Έλαβε μέρος στην Τρίτη Εικαστική και Λογοτεχνική Έκθεση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας, που έγινε στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης της πόλης μας από 22 - 31 Μαΐου 1996.

22. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΑΣΚΑΛΩΝ

ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

Ο Ευάγγελος Κομποχόλης εργάστηκε για την οργάνωση της Πρώτης, της Δεύτερης, και της Τρίτης Εικαστικής και Λογοτεχνικής Έκθεσης του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πάτρας, καταθέτοντας για το σκοπό αυτό τις ιδέες του και τις προτάσεις του κι έχοντας τη γενική εποπτεία του λογοτεχνικού μέρους αυτών των εκθέσεων.

23. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2 ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

          Ως Δ/ντής του 66ου Δημ. Σχολείου Πατρών οργάνωσε δύο θεατρικές παραστάσεις με μαθητές του σχολείου του:

 • «Τα γουρουνάκια κουμπαράδες» του Ευγένιου Τριβιζά το Σάββατο 9.6.2001 στο Θεατράκι του Λιμενικού Ταμείου Πατρών.
 • «Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο» του Γιάννη Ξανθούλη στις 7.6.2002 στο Θεατράκι του Λιμενικού Ταμείου Πατρών.

24. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

          Ως Δ/ντής του 3ου Δημ. Σχολείου Κ. Αχαϊας διοργάνωσε σε συνεργασία με το Γραφείο Ι.Π.Ο.Δ.Ε. Πατρών, Διαπολιτισμική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε το Ξενοδοχείο «Achaios» της Κ. Αχαΐας την Παρασκευή 19.5.2006, όπου έλαβαν μέρος εκτός των μαθητών του 3ου Δημ. Σχολείου Κ. Αχαΐας και οι μαθητές του 1ου Δημ. Σχολείου Κ. Αχαΐας, Του Δημοτικού Σχολείου Καρεϊκων και του Δημ. Σχολείου Ριόλου. Οι μαθητές τραγούδησαν τραγούδια του Χατζιδάκη και παρουσίασαν το βιβλίο «Ταξιδεύοντας στην Παραμυθοχώρα», που περιείχε και δικά τους έργα.

25. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ? ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ

          Ήταν συντονιστής υλοποίησης Σχολικού Πιλοτικού Προγράμματος ? Καλλιπάτειρα με τίτλο, «Άθληση και ψυχαγωγία στην παραλία της περιοχής μας». Χρόνος υλοποίησης 3 μηνών από 12.2.2007 έως 26.5.2007 όπου λαμβάνουν μέρος 6 εκπ/κοί και 104 μαθητές του 3ου Δημ. Σχολείου Κ. Αχαϊας.

26. ΕΚΦΡΑΣΗ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ-ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ

          Έλαβε 13 εκφράσεις Συγχαρητηρίων-Ευχαριστηρίων:

1. Συγχαρητήρια για τη Δημιουργία και Οργάνωση του «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ» στο σχολείο του ? Απ΄ το Σχολικό Σύμβουλο 6ης Περιφέρειας Αχαϊας.

2.   Συγχαρητήρια για τις πολιτιστικές και παιδαγωγικές ενημερωτικές δραστηριότητες που οργάνωσε ως Δ/ντής κι άνοιξαν διάπλατα τις πόρτες του σχολείου στην κοινωνία. Από το σχολικό σύμβουλο κ. Γιάννη Καραντζή.

3.   Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Τα γουρουνάκια κουμπαράδες». Από το Σχολ. Σύμβουλο της 6ης περιφέρειας Π.Ε. Αχαϊας.

4.   Συγχαρητήρια για η διοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο». Από το Σχολικό Σύμβουλο της 6ης περιφέρειας Π.Ε. Αχαϊας.

5.   Έκφραση Ευχαριστηρίων για τη θεατρική παράσταση «Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο». Από το Δήμαρχο Πατρέων κ. Ευάγγελο Φλωράτο.

6.   Έκφραση ευχαριστηρίων-συγχαρητηρίων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν στο 66ο Δημ. Σχολείο Πατρών στις 13.6.2001. Από τον Σχολικό Σύμβουλο της 6ης Περιφέρεια Π.Ε. Αχαϊας.

7.   Έκφραση συγχαρητηρίων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που παρουσίασε το σχολείο του στις 13.6.2002 (Αφή Ολυμπιακής φλόγας, ρυθμικά δρώμενα, επίκαιρα τραγούδια, αθλητικά παιχνίδια και Ελληνικούς χορούς. Από το Σχολικό Σύμβουλο της 6ης Περιφέρειας Π.Ε. Αχαϊας.

8.   Έκφραση ευχαριστιών και συγχαρητηρίων για τη βοήθεια που προσέφερε ως Δ/ντής στην οργάνωση κι επιτυχία της Παιδαγωγικής συνάντησης για 50 Εκπ/κούς της Πάτρας που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο του στις 5.2.2001. Από το Σχολικό Σύμβουλο της 6ης Περιφέρειας Αχαϊας.

9.   Έκφραση ευχαριστιών και συγχαρητηρίων για τη βοήθεια που προσέφερε ως Δ/ντής στην οργάνωση κι επιτυχία του ενημερωτικού- επιμορφωτικού σεμιναρίου, που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο του στις 27.2.2002 για τους δασκάλους της 6ης περιφέρειας. Από το Σχολικό Σύμβουλο της 6ης Περιφέρειας Π.Ε. Αχαϊας.

10. Έκφραση συγχαρητηρίων για την οργάνωση, την εμπνευσμένη καθοδήγηση και την άριστη απόδοση των μαθητών του σχολείου του κατά τη θεατρική παράσταση που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο με την ευκαιρία της επετείου της 25ης Μαρτίου.

11. Έκφραση συγχαρητηρίων για τον άψογο τρόπο παρουσίασης του προγράμματος περιβαλλοντικής Εκπ/σης κι Αγωγής Υγείας του Σχολείου του κατά τις εκδηλώσεις της Δ/νσης Π.Ε. Αχαϊας με θέμα: 8 Ιουνίου 2002 στην Πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Από το Σχολικό Σύμβουλο της 6ης Περιφέρειας Π.Ε. Αχαϊας.

12. Ευχαριστήρια επιστολή για τη βοήθεια και την υποστήριξη που έδειξε ως Δ/ντής κατά τη διεξαγωγή των Πρακτικών Ασκήσεων των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών στο σχολείο του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002. Από την καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος κ. Π. Παπούλια-Τζελέπη.

13. Έκφραση Ευχαριστηρίων-Συγχαρητηρίων για την ηθική και υλική συμβολή του στην διοργάνωση Διαπολιτισμικής Εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο «Αchaios» της Κ. Αχαϊας την Παρασκευή 19.5.2006 για την παρουσίαση του βιβλίου «Ταξιδεύοντας στην Παραμυθοχώρα» καθώς και για τη συμβολή των μαθητών του σχολείου του στη δημιουργία του σχολείου.

27. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ,   ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Συμμετείχε σε 42 Συνέδρια - Σεμινάρια - Ημερίδες - Συμπόσια, τα οποία παρακολούθησε με στόχο την επαγγελματική και επιστημονική του ενημέρωση και για την εν γένει ανάπτυξη της πολιτιστικής του παιδείας.

1. Παρακολούθησε το Α' Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης, που έγινε στο Πανεπιστήμιο Πατρών στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου 1995 με θέμα: «Απολογισμός, νέες έρευνες, προοπτικές»που οργανώθηκε από τον Τομέα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.

2.   Παρακολούθησε   τις   εργασίες   του   5ου   Πανελλήνιου   Συνεδρίου Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, στις 23 - 26 Μαΐου 1996 και διοργανώθηκε από τον Τομέα Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών.

3. Συμμετείχε στις εργασίες του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα«Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: Μια Διαπολιτισμική Προσέγγιση», που οργάνωσε το Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών στις 6-9 Ιουλίου 2000.

4. Παρακολούθησε τις εργασίες του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγωγής Υγείας, που πραγματοποιήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων και τον Ε.Ο.Φ. στην Πάτρα στις 10-12 Μαΐου 1996.

5. Παρακολούθησε τις εργασίες του Συνεδρίου που διοργάνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών με θέμα: «Προβλήματα και Προοπτικές στην Άσκηση του Ιατρικού Επαγγέλματος» στην Πάτρα στις 18 και 19 Οκτωβρίου 1997.

6. Παρακολούθησε το Ενημερωτικό - Επιμορφωτικό Σεμινάριο, που διοργανώθηκε από το Σχολικό Σύμβουλο της 6ης Περιφέρειας Δ.Ε. του Νομού Αχαΐας και πραγματοποιήθηκε στο 7° Δημοτικό Σχολείο Πατρών στις 4 Σεπτεμβρίου 2003 με θέμα: «Ανάλυση των επαγγελματικών ικανοτήτων του εκπαιδευτικού, θετικά και αρνητικά περιστατικά».

7. Παρακολούθησε το Ενημερωτικό - Επιμορφωτικό Σεμινάριο, που διοργανώθηκε από το Σχολικό Σύμβουλο της 6ης Περιφέρειας Δ.Ε. του Ν. Αχαΐας και πραγματοποιήθηκε στο 7° Δημοτικό Σχολείο Πατρών στις 5 Δεκεμβρίου 2001 με θέμα: «Το Ευρώ μπαίνει στη ζωή μας και πρέπει να το μάθουμε γρήγορα και καλά».

8. Παρακολούθησε το Επιμορφωτικό Σεμινάριο που διοργανώθηκε από τους Σχολικούς Συμβούλους της 2ης - 4ης - 6ης Περιφέρειας Δ.Ε. Νομού Αχαΐας και πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2000 στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης στην Πάτρα με θέμα: «Τα βιβλία της Ιστορίας και η διδακτική τους αξιοποίηση».

9. Παρακολούθησε το Ενημερωτικό - Επιμορφωτικό Σεμινάριο, που διοργανώθηκε από το Σχολικό Σύμβουλο της 6ης Περιφέρειας Δ.Ε. Ν. Αχαϊας και πραγματοποιήθηκε στο 8° Δημοτικό Σχολείο Πατρών στις 26 Ιανουαρίου 2000 με θέματα: « α) Σύγχρονη αντίληψη για τη διδασκαλία του Γλωσσικού Μαθήματος στο Δημοτικό Σχολείο, β) Παρουσίαση δύο δειγματικών διδασκαλιών Α' Τάξης, γ) Συγκριτική ανάλυση γλωσσικών στοιχείων τεσσάρων διαφορετικών βιβλίων της Α' Δημοτικού».

10. Παρακολούθησε τις εργασίες του 11ου Διαπανεπιστημιακού Ιατρικού Συμποσίου, που οργανώθηκε από τη Χειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα στις 21 - 22 - 23 Φεβρουαρίου 1997.

11. Παρακολούθησε το Ενημερωτικό - Επιμορφωτικό Σεμινάριο, που οργανώθηκε από το Σχολικό Σύμβουλο της 6ης Περιφέρειας Δ.Ε. Ν. Αχαΐας και πραγματοποιήθηκε στο 66° Δημοτικό Σχολείο Πατρών στις 27 Φεβρουαρίου 2002 με θέμα: «Δειγματικές διδασκαλίες στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, του Σκέφτομαι και Γράφω και της Μουσικής).

12. Παρακολούθησε τις εργασίες του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιστορίας της Ιατρικής, που οργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας των Ιατρικών Επιστημών και πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα και στη Ναύπακτο στις 1-2 Νοεμβρίου 1991 με θέμα: «Βυζαντινή Ιατρική».

13. Παρακολούθησε την Ημερίδα του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, που πραγματοποιήθηκε στο Τ.Ε.Ι. Πάτρας, την 30η Μαΐου 1997, με θέμα: «Γλωσσικές Διαταραχές: θεωρία και Πράξη».

14. Παρακολούθησε την Ημερίδα, που οργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πραγματο­ποιήθηκε στα Γιάννενα στις 28 Μαρτίου 2001 με θέμα: «Η Συνεργασία Νηπιαγωγείου Δημοτικού Σχολείου».

15. Παρακολούθησε την Ημερίδα, που οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης στην Πάτρα, στις 23 Μαΐου 1998, με θέμα: «Δυσλεξία - Συναισθηματική και Εκπαιδευτική Προσέγγιση του Δυσλεξικού Παιδιού».

16. Συμμετείχε στην Ημερίδα που διοργάνωσαν οι Διευθύνσεις Α/βάθμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας στις 7.9.1998 με θέμα: «Ευρωπαϊκά Προγράμματα Σωκράτης ? Comenius».

17. Παρακολούθησε τις εργασίες του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Στελεχών του Ολοήμερου Σχολείου, που διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας στην Πάτρα στις 25.11.2003.

18. Παρακολούθησε τις εργασίες της Ημερίδας, που διοργάνωσε το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αχαΐας σε συνεργασία με το Δήμο Πατρέων στις 8.11.2002 στις Αποθήκες Μπάρρυ στην Πάτρα με θέμα: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο Δήμο της Πάτρας».

19. Συμμετείχε στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης με θέμα: «Αντισεισμική Άμυνα Σχολικών Μονάδων» που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, κατά τις ημερομηνίες 9 και 10 Δεκεμβρίου 2003 από το Γραφείο Αγωγής Υγείας.

20. Συμμετείχε στην Ημερίδα που διοργάνωσαν τα τμήματα Πολιτιστικών θεμάτων και Καλλιτεχνικών Αγώνων Νομού Αχαϊας στις 6.5.2004 στην Πάτρα με θέμα: «Ο Πολιτισμός στην Εκπαίδευση».

21. Παρακολούθησε το Ενδοσχολικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Πολιτική Σχολικής Ένταξης Τσιγγανοπαίδων: Στρατηγικές και Πρακτικές Υλοποίησής της» που έγινε στις 26 Απριλίου2004 στην Κ. ΑχαΪΑ ΑΠ΄ ΤΟ Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

22. Παρακολούθησε την Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Οργάνωση Διοίκηση Σχολικών Μονάδων» που διοργανώθηκε απ΄ το Διδασκαλείο Σχολικών Μονάδων» που διοργανώθηκε απ΄ το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών στην Πάτρα στις 6.4.2005.

23. Παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα: «Οι Σχολές Γονέων σήμερα-νέες ανάγκες και προοπτικές» που πραγματοποιήθηκε στις 1 Ιουνίου 2005 στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης στην Πάτρα από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδος.

24. Παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση», που διοργανώθηκε από το Ι.Π.Ο.Δ.Ε. και πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 9.11.2005.

25. Παρακολούθησε Επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργάνωσε ο Σχολικός Σύμβουλος της 1ης περιφέρειας στην Πάτρα στις 7.9.2004 με θέμα: « α) Η ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης στο Δημ. Σχολείο, β) Φωνημική επίγνωση, γ) Γλωσσικά μεθοδολογικά προβλήματα».

16. Παρακολούθησε Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Στελέχη του Ολοήμερου Σχολείου» που διοργάνωσε η Δ/νση Π.Ε. Αχαϊας στην Πάτρα στις 4.4.2005.

27. Συμμετείχε στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο 25ο Δημ. Σχολείο Πατρών από το Τμήμα Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαϊας στις 11.4.2003 με θέμα: « Ηλιοπροστασία ».

28. Παρακολούθησε Επιμορφωτική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 19.6.2003 στην Πάτρα με θέμα: « α) Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης ? Ευέλικτη Ζώνη. Τα Μαθηματικά στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. β) Ομαδοσυνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας στο Δημ. Σχολείο γ) Κατασκευή και υλοποίηση σχεδίου εργασίας (Project) στα πλαίσια του ΔΕΠΠΣ ».

29. Συμμετείχε στην Επιμορφωτική Ημερίδα που διοργάνωσε η Δ/νση Π.Ε. Αχαϊας στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης στις 2.4.2003 με θέμα: «Ο ρόλος του Δ/ντή μιας Σχολικής Μονάδας στην αυγή του 21ου αιώνα. Νέες διαστάσεις και προοπτικές».

30. Παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα: «Σύγχρονη Διαπολιτισμική Διδακτική», η οποία διοργανώθηκε από το Ι.Π.Ο.Δ.Ε. και πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 21.10.2006.

31. Παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα: «Νέα αντίληψη και αποκέντρωση στην Επιμόρφωση για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης » που πραγματοποιήθηκε στις 3.2.2006 ως 3.2.2006.

32. Παρακολούθησε το επιμορφωτικό σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε στις 9 Οκτωβρίου 2001, στο 2ο Δημ. Σχολείο Πατρών με θέμα: «Τα νέα βιβλία των Φυσικών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου».

33. Παρακολούθησε την Επιμορφωτική Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2003, στο 32ο Δημ. Σχολείο Πάτρας με θέμα: «Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Ευέλικτη Ζώνη».

34. Συμμετείχε στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο «Μέγαρο Λόγου και Τέχνης» από τα Τμήματα Αγωγή Υγείας Π.Ε. και Δ.Ε. Αχαϊας στις 14.5.2005 με θέμα: «Στήριξη του παιδιού και του εφήβου που θρηνεί».

35. Παρακολούθησε το Πρόγραμμα του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου που έγινε στις 21 Ιανουαρίου 1999 στο 9ο Δημ. Σχολείο Πατρών με θέματα: « α) Ετήσιος Προγραμματισμός ύλης Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Τάξης και Δειγματική Διδασκαλία β) Ψυχογλωσσική συγκριτική παρουσίαση του Αναγνωστικού της Α΄ Τάξης γ) προβληματική και μεθοδολογικές κατευθύνσεις για το Γλωσσικό Μάθημα ».

36. Παρακολούθησε την Ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Γλώσσας και Γραμματισμού με τη συνεργασία του Τομέα Παιδαγωγικής του Π.Τ.ΔΕ. Πανεπιστημίου Πατρών, που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 6 Φεβρουαρίου 1999 με θέμα: «Ανάγνωση και Γραπτή Έκφραση στη Νηπιακή και Παιδική Ηλικία: «Έρευνα και Εφαρμογές».

37. Παρακολούθησε το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου που έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου 1997, στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης με θέμα: «Μαθησιακές δυσκολίες. Αυτοπεποίθηση ? Θετική πειθαρχία και συμπεριφορά των μαθητών. Κανόνες λειτουργίας της σχολικής τάξης» από τους Σχολικούς Συμβούλους της 4ης και 6ης Περιφέρειας Λ.Ε.

38. Παρακολούθησε το πρόγραμμα του Σεμιναρίου, που έγινε στις 21 Μαρτίου 2002 στο 21ο Δημ. Σχολείο Πατρών με τα εξής θέματα: «α) Θεωρητική Διδακτική Προσέγγιση του μαθήματος των Φυσικών, β) Δειγματική Διδασκαλία στο μάθημα των Φυσικών».

39. Παρακολούθησε το 2ήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε στο εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών του Ε.Π.Λ. Πατρών στις 18 και 20 Μαρτίου 1997 με θέμα: «Πειράματα Φυσικής και Χημείας στο Δημοτικό Σχολείο».

40. Παρακολούθησε την Ημερίδα με θέμα: «Οι σχολές των Γονέων σήμερα: νέες ανάγκες και προοπτικές» που πραγματοποιήθηκε στις 1 Ιουνίου 2005 στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης στην Πάτρα από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας.

41. Παρακολούθησε την Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Οργάνωση ? Διοίκηση Σχολικών Μονάδων» η οποία οργανώθηκε απ΄ το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπ/σης του παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης του Πανεπιστημίου Πατρών που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 6.4.2005.

42. Παρακολούθησε την Επιστημονική Ημερίδα Επιμόρφωσης Εκπ/κών  

  

     με θέμα « Φιλαναγνωσία »  που πραγματοποιήθηκε στο Πρότυπο

     Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο (Πανεπιστημιούπολη Ρίου Πατρών )

     στις 26-4-2012.