Για να δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου μας, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ωρολόγιο Πρόγραμμα 2014-2015

 

Για να δείτε την κατάσταση ωρών του Διδακτικού Προσωπικού, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Κατάσταση Ωρών Διδακτικού Προσωπικού

 

Για να δείτε το Πρόγραμμα του Ολοήμερου Σχολείου, κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πρόγραμμα Ολοήμερου Σχολείου