Καλή Σαρακοστή! 

082328

Η κυρά Σαρακοστή, φτιαγμένη από τον Μέμο με τη βοήθεια της γιαγιάς του.

094726

Από τους μαθητές του Βμε την καθοδήγηση της δασκάλας τους κ. Παναγιώτας Μανωλάτου.