Από τη Β΄ Τάξη:

398

403

405

407

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Σοφία Διαμαντίδου, Αναστασία Κόλλια