Την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015 και ώρα 7 μ.μ., στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, πέντε δημοτικά σχολεία της Πάτρας, το 9ο, το 16ο, το 35ο, το 45ο και  του Αγίου Βασιλείου, με την έμπνευση και καθοδήγηση της ομάδας εκπαιδευτικών "Παίδες εν Δράσει" παρουσίασαν την παράσταση "κι όμως δεν είναι ουτοπία..." στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος αφιερωμένου στη διαφορετικότητα. 

656

661

666

668

686

687

689

691

692

694

696

697

704

704

706

712

713

719

721

733

743

745

751

756

760

762

769

781