Οι μαθητές της Δ΄ Τάξης, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού Αγγλικής Γλώσσας, κ. Μαριγώς Γεωργοπούλου, παρουσιάσαν ένα χριστουγεννιάτικο θεατρικό:

254

260

264

268