Οι μαθητές των Δ΄, Ε΄, και Στ΄Τάξεων του σχολείου μας παρακολούθησαν την τελική πρόβα της γιορτής των Χριστουγέννων από τους μαθητές της Β΄Τάξης:

213

214

215

216