Την Τετάρτη, 24 - 2 - 2016, μετά το τέλος των μαθημάτων, έγινε ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας για παροχή πρώτων βοηθειών από νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

89

91

92

93

96

99