"Το σπιτάκι του φίλου μας" και πάλι γέμισε. Οι μαθητές του σχολείου μας συγκέντρωσαν και φέτος τρόφιμα για να βοηθηθούν οικογένειες σε ανάγκη.

689

690

692