"Το σπιτάκι του φίλου μας" γέμισε από τις προσφορές των μαθητών μας. Τα τρόφιμα μοιράστηκαν σε οικογένειες με αυξημένες ανάγκες. Μακάρι αυτή η διάθεση προσφοράς να είναι διάχυτη στη διάρκεια όλης της χρονιάς και μακάρι η κατάσταση να αλλάξει και να μην υπάρχει πια ανάγκη γι' αυτή την προσφορά. 

Καλά Χριστούγεννα σε όλους!

217

218

219