Στο πλαίσιο της εβδομάδας κατά του σχολικού εκφοβισμού, οι μαθητές του Ε1 Τμήματος του σχολείου μας, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού εικαστικών κ. Αλέξιου Φούντζουλα, συμμετείχαν στην παρακάτω δραστηριότητα: