Τη Δευτέρα και την Τρίτη 4-5/12/2017, στο πλαίσιο υλοποίησης περιβαλλοντικού προγράμματος, οι μαθητές του ΣΤ3 Τμήματος επισκέφθηκαν το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου συνοδευόμενοι από τον δάσκαλό τους, κ. Κων/νο Παυλόπουλο, και από τον εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής, κ. Φώτη Γιαννόπουλο. 

  Την πρώτη μέρα έγινε η υποδοχή και τακτοποίηση των μαθητών στο ΚΠΕ. Το απόγευμα ακολούθησε επίσκεψη στο σπίτι του Κοσμά του Αιτωλού. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση του ΚΠΕ με χρήση videoprojector και μια πρώτη παρουσίαση του προγράμματος. Συγκροτήθηκαν οι ομάδες και διανεμήθηκαν φυλλάδια και υλικό.

  Την Τρίτη οι μαθητές επισκέφθηκαν την Τριχωνίδα. Ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες και τους κανόνες ασφαλείας και στη συνέχεια έκαναν μετρήσεις για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού. Συζήτησαν για τη λεκάνη απορροής της λίμνης, καταχώρησαν τις μετρήσεις και τις παρατηρήσεις τους σε φύλλα εργασίας, παρατήρησαν υδρόβια πουλιά με κυάλια, συζήτησαν με κατοίκους και φορείς της περιοχής και έπαιξαν ομαδικά παιχνίδια ρόλων.

  Ακολούθως επέστρεψαν στον χώρο του ΚΠΕ. Στο εργαστήριο Χημείας εξέτασαν τα δείγματα του πεδίου με μικροσκόπια και στερεοσκόπια. Οι ομάδες δημιούργησαν το τελικό υλικό, το παρουσίασαν και το αξιολόγησαν.

  Το μεσημέρι αναχώρησαν και επέστρεψαν στην Πάτρα.

084312

095027

095432

112517

125852

134739

135801

152022

162302

181748