Τη Δευτέρα, 11-9-2017 και ώρα 8.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός για την έναρξη των μαθημάτων του Σχολικού Έτους 2017-2018. Ο Διευθυντής του σχολείου, κ. Δημήτριος Τάσιος, απηύθυνε χαιρετισμό προς τους μαθητές και τους γονείς. Στη συνέχεια, ενημέρωσε τους γονείς για τη λειτουργία του σχολείου. Οι μαθητές αποχώρησαν, αφού πρώτα παρέλαβαν τα βιβλία της νέας σχολικής χρονιάς.

083152

083204

83339

083830

083858

083955

083955

083958