Την Τετάρτη, 22 Απριλίου 2017, οι μαθητές των Τμημάτων Ε1΄, Ε2΄ και Ε3΄, συνοδευόμενοι από τους δασκάλους τους, Βασιλική Καλαντζή, Μαρία Μπαλτά και Κων/νο Παυλόπουλο, επισκέφθηκαν το Εργαστήριο Πειραμάτων - Επίδειξης Φυσικής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. 

  Η επίσκεψη εντάσσεται στο μάθημα της Φυσικής και έχει σκοπό, μέσω της παρουσίασης πειραμάτων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων της Φυσικής, να βοηθήσουν τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε βασικές έννοιες της φυσικής με έμφαση στην παρατήρηση φσινομένων γνωστών από την καθημερινή εμπειρία των μαθητών, δινοντάς τους τη δυνατότητα συμμετοχής και αυτενέργειας.

0720

0945

1919

4147

1408

4155

1423