Εκτύπωση

eik1

  Την Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 στο 3ο ΓΕΛ Πατρών, οι μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης παρουσίασαν το ψηφιακό παιχνίδι «Το Φιδάκι…» που οι ίδιοι κατασκεύασαν, στο 7ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας που διοργανώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Το παιχνίδι αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της πληροφορικής απ’ όλους τους μαθητές της ΣΤ' τάξης και υλοποιήθηκε στο εργαστήριο Τ.Π.Ε του σχολείου μας, υπό την καθοδήγηση και την επίβλεψη του εκπαιδευτικού πληροφορικής κ. Ανδρέα Δελή. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν η απόκτηση γνώσης και εμπειρίας στην ανάλυση, ανάπτυξη και κατασκευή εφαρμογών σε ηλεκτρονικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό για την ηλικία των μαθητών (scratch 1.4).

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίξουν το παιχνίδι στη διαδικτυακή διεύθυνση: 

https://scratch.mit.edu/projects/156297991/ ,

ενώ μπορούν να παρακολουθήσουν τη παρουσίαση της εργασίας από τους μαθητές στο Φεστιβάλ στον σύνδεσμο: 

 

   Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες από την παρουσίαση του παιχνιδιού από τους μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης:

 Εικ2:

 

 

Εικ3

Εικ4

Εικ5

Εικ6

Εικ7

Εικ8

Γονική Κατηγορία: Δραστηριότητες
Κατηγορία: Εκπαιδευτικές