Την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015, το σχολείο μας πραγματοποίησε εκδρομή στις αθλητικές εγκαταστάσεις "Δαβουρλή", όπου οι μαθητές μας έπαιξαν και διασκέδασαν.

506

507

510

511

512

513

514

521

525

526

528

530

532

534

535